Danh sách một số các tiêu chuẩn qui phạm liên quan đến GT

Giới thiệu, trao đổi các tiêu chuẩn liên quan đến chuyên ngành GTCC

Điều hành viên: danh-nghia

Danh sách một số các tiêu chuẩn qui phạm liên quan đến GT

Gửi bàigửi bởi hung160387kt » 17 Tháng 4 2010 12:18

Cái này chỉ là tên thôi, mọi người muốn tham khảo lên mạng tìm nội dung nha.
Thân ái!
PHẦN II : MỘT SỐ CÁC TIÊU CHUẨN QUI TRÌNH ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

20TCN 104 1983 Kỹ thuật thiết kế đường phố đường quảng trường đô thị
20TCN 21 1986 Móng cọc
20TCN 25 1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kê
20TCN 27 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
20TCN 33 1985 Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kê
20TCN 46 1984 Chống sét cho công trình xây dựng
20TCN 69 1987 Quy trinh thi công và nghiệm thu công trình bến khối xếp
ENV 1 2006 Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các trạm biến áp
Phong chong chay Phòng chống cháy nổ - Quy chuẩn xây dựng 1997
QD 166 1975 Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống
QP TL 3 Thi công và khoan nổ mìn các công trình đất đá
Quy pham tinh Quy phạm tính thủy lực cống dưới sâu
TCN 121 2002 Qui định về lập và ban hành, Qui trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi
TCN 48 1996 Phòng cháy chữa cháy. Doanh nghiệp Thương mại và Dịch vụ. Những quy định chung
TCN 58 1997 Phòng chấy chữa cháy chợ, trung tâm thương mại- Yêu cầu an toàn khi khai thác
a 1 1 Các tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lương nhà cao tầng
a 140 140 Chọn thành phần bê tông các loại
22TCN 02 1971 Phụ lục kiểm tra độ chặt của đất
22TCN 06 1977 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước
22TCN 07 1977 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối
22TCN 09 1977 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng.
22TCN 10 1977 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương.
22TCN 11 1977 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong
22TCN 13 1979 Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất dùng phương pháp rót cát
22TCN 159 1986 Cống tròn bê tông cốt thep lắp ghép - Tiêu chuẩn kỹ thuật
22TCN 159 1986 Cống tròn bê tông cốt thep lắp ghép – Tiêu chuẩn kỹ thuật
22TCN 16 1979 Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường sử dụng thước dài 3 mét
22TCN 171 1987 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có trượt, sụt lở
22TCN 18 1979 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn
22TCN 20 1984 Khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ôtô
22TCN 200 1989 Quy trình thiết kế công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu
22TCN 204 1991 Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép
22TCN 207 1992 Tiêu chuẩn thiết kế bến cảng biển
22TCN 21 1984 Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa mặt đường ô tô
22TCN 211 2006 áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế
22TCN 217 1994 Gối cầu cao su cốt bản thép
22TCN 218 1994 Tiêu chuẩn thiết kế đường cứu nạn ô tô
22TCN 219 1994 Tiêu chuẩn thiết kế Công trình bến cảng sông
22TCN 220 1995 Tính tóan các đặc trưng dòng chảy lũ
22TCN 221 1995 Công trình giao thông trong vùng có động đất
22TCN 222 1995 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy
22TCN 223 1995 áo đường cứng đường ô tô
22TCN 227 1995 Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc dùng cho đường bộ
22TCN 235 1997 Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép
22TCN 236 1997 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu
22TCN 24 1984 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép và liên kết bằng bulông cường độ cao
22TCN 242 1998 Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông.
22TCN 244 1998 Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường.
22TCN 245 1998 Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ôtô
22TCN 246 1998 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có xi măng trong kết cấu áo đường ôtô
22TCN 247 1998 Quy trình thi công và nghiệm thu - Dầm cầu bê tông chịu ứng lực
22TCN 248 1998 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
22TCN 249 1998 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
22TCN 250 1998 Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit
22TCN 251 1998 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman
22TCN 252 1998 Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô
22TCN 253 1998 Sơn cầu thép và kết cấu thép
22TCN 257 2000 Quy đinh kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi
22TCN 258 1999 Quy trình kỹ thuật - Kiểm định cầu sắt
22TCN 259 2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình
22TCN 260 2000 Quy trình khảo sát địa chất công trình các công trình đường thủy
22TCN 262 2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu
22TCN 263 2000 Quy trình khảo sát đường ôtô.
22TCN 265 2006 Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ
22TCN 266 2000 Cầu và cống - Quy phạm thi công và nghiệm thu
22TCN 267 2000 Bộ neo bê tông dự ứng lực T13, T15 và D13, D15
22TCN 270 2001 Thi công nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa
22TCN 271 2001 Thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa
22TCN 276 2001 Thành phần và quy trình chế tạo bê tông mác M60-M80 từ ximăng PC40 trở lên
22TCN 277 2001 Kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
22TCN 278 2001 Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát
22TCN 279 2001 Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc
22TCN 283 2002 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi – Yêu cầu kỹ thuật
22TCN 284 2002 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật
22TCN 285 2002 Sơn tính hiệu giao thông, lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu
22TCN 288 2002 Dầm cầu thép và kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu trong công xưởng
22TCN 289 2002 Công trình bến cảng
22TCN 300 2002 Sơn phủ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên
22TCN 301 2002 Phương pháp thử mù muối – Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại
22TCN 304 2003 Các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên
22TCN 319 2004 Nhựa đường polime – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm
22TCN 332 2006 Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
22TCN 333 2006 Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
22TCN 334 2006 Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô
22TCN 335 2006 Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD
22TCN 337 2006 Tổ chức bảo dưỡng tầu bay
22TCN 345 2006 Thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao
22TCN 346 2006 Xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát
22TCN 354 2006 Tiêu chuẩn Vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc a xít - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm
22TCN 355 2006 Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường
22TCN 356 2006 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime
22TCN 56 1984 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường
22TCN 57 1984 Quy trình thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá
22TCN 58 1984 Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường
22TCN 59 1984 Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng
22TCN 60 1984 Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng
22TCN 62 1984 Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa
22TCN 63 1984 Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa
22TCN 65 1984 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường
22TCN 67 1984 Quy trình thí nghiệm xác định nhanh độ ẩm của đất bằng phương pháp thể tích
22TCN 68 1984 Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê tông bằng dụng cụ HPS
22TCN 73 1984 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính
22TCN 79 1984 Qui trình thi công vật liệu xi măng lưới thép
22TCN 81 1984 Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường
3381 KH KT Quy định ký thuật thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô
64TCN 92 1995 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường - Yêu cầu kỹ thuật
64TCN 93 1995 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường - Phương pháp thử
22TCN 160 1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
22TCN 170 1987 Quy trình thử nghiệm cầu
22TCN 210 1992 Đường giao thông nông thôn Tiêu chuẩn thiết kế
22TCN 231 1986 Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ sân bay và bến bãi
22TCN 241 1998 Công trình chỉnh trị luống chạy tàu sông Tiêu chuẩn thiết kế
22TCN 243 1998 Quy trình kiểm định Cầu trên đường ô tô Yêu cầu kỹ thuật
22TCN 254 1999 Lu bánh lốp Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
22TCN 255 1999 Trạm trộn bê tông nhựa nóng Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp kiểm tra
22TCN 268 2000 Quy định nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo NCTKT và khả thi các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT
22TCN 272 2005_ P1 Phần 1 Giới thiệu chung
22TCN 272 2005_P2 Phần 2 - Thiết kế tổng thể và đặc điểm vị trí cầu
22TCN 272 2005_P3 Phần 3 - Tải trọng và hệ số tải trọng
22TCN 272 2005_P4 Phần 4 - Phân tích và đánh giá kết cấu
22TCN 272 2005_P5 Phần 5 - Kết cấu bê tông
22TCN 272 2005_P6 Phần 6 - Kết cấu thép
22TCN 272 05_C7-C8 Đang cập nhật
22TCN 272 2005_P9 Phần 9 - Mặt cầu và hệ mặt cầu
22TCN 272 2005_P10 Phần 10 - Nền móng
22TCN 272 2005_P11 Phần 11 - Mố, trụ và tường chắn
22TCN 272 2005_P12 Phần 12 - Kết cấu vùi và áo hầm
22TCN 272 2005_P13 Phần 13 - Lan can
22TCN 272 2005_P14 Phần 14 - Khe co giãn và gối cầu
22TCN 273 01-C1 Chương 1 - Phần giới thiệu
22TCN 273 1-C2 Chương 2 - Phạm vi áp dụng
22TCN 273 01-C3 Chương 3 - Đánh giá môi trường
22TCN 273 1-C4 Chương 4 - Tiêu chuẩn và quy định thiết kế
22TCN 273 1-C5 Chương 5 - Phân cấp đường
22TCN 273 1-C6 Chương 6 - Các yếu tố thiết kế
22TCN 273 1-C7 Chương 7 - Các yếu tố trắc ngang
22TCN 273 1-C8 Chương 8 - Các nút giao cắt cùng mức
22TCN 273 1-C9 Chương 9 - Các nút giao cắt khác mức liên thông
22TCN 273 1-C10 Chương 10 - Thiết kế nền đường, mặt đường và thoát nước
22TCN 273 1-C11 Chương 1 1 - An toàn và các thiết bị điều khiển giao thông
22TCN 273 1-C12 Chương 1 2 - Các đặc trưng và các chi tiết hai bên đường
22TCN 273 1-C13 Chương 13 - Lập hồ sơ và các quy định đối với các dự án đường bộ
22TCN 273 1-C14 Chương 14- Chuẩn bị hồ sơ, viết tắt và ký hiệu
22TCN 273 1-P1 chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế đường ô tô
22TCN 273 01-P4 Phụ lục 4.A – Các mẫu đường rẽ và mở rộng đường tại các nút giao
22TCN 273 01-P5 Phụ lục 5.A - Hệ thống phân cấp đường
22TCN 273 01-P6 Phụ lục 6.A - Tầm nhìn dừng xe
22TCN 273 01-P7 Phụ lục 7.A- Các yếu tố mặt cắt ngang
22TCN 273 01-P8 Phụ lục 8.A- Thao tác lái xe tại các nút giao cắt
22TCN 273 01-P9 Phụ lục 9.A- Nút giao cắt
22TCN 273 01-P10 Phụ lục 10.A- Bó vỉa và rãnh
22TCN 273 01-P11 Phụ lục 1 1 .A - An toàn hai bên đường
22TCN 273 01-P12 Phụ Lục 12.A - Lắp đặt rào chắn
22TCN 273 01-P13 Phụ lục 1 3 - Phân cấp các dự án đầu tư và chính sách quản lý
22TCN 273 01-P14 Phụ lục14.A- Khung tên, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc. Các đường cong và độ cong và các ký hiệu trong bản vẽ
22TCN 274 2001_1 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm Chương 1. Xem xét chung về phần thiết kế kết cấu mặt đường
22TCN 274 2001_2 Chương 2. Các bước thiết kế
22TCN 274 2001_3 Chương 3. Các số liệu về giao thông cho thiết kế kết cấu mặt đường
22TCN 274 2001_4 Chương 4 - Thiết kế tăng cường mặt đường cũ
22TCN 274 2001_5 Chương 5 - Thiết kế kết cấu mặt đường khi lưu lượng xe thấp
22TCN 274 2001_6 Chương 6. Thoát nước kết cấu mặt đường
22TCN 274 2001_7 Chương 7. Sự lựa chọn loại mặt đường cho xây dựng mới
22TCN 274 2001_8 Chương 8. Độ tin cậy
22TCN 274 2001_9 Chương 9. Thiết kế kết cấu mặt đường bê tông atphan
22TCN 274 2001_10 chương 10. Khôi phục kết cấu mặt đườ
22TCN 274 2001_11 Chương 11. Các phương pháp cải tạo bằng lớp phủ
22TCN 274 2001_12 Chương 12 Các phương pháp cải tạo không dùng lớp phủ
22TCN 274 2001_13 Chương l3. Các định nghĩa về kết cấu mặt đường
22TCN 274 2001_14 Phụ lục 1 - Định nghĩa các thuật ngữ dùng trong tiêu chuẩn
22TCN 274 2001_C2 Chương 2 - Thiết kế cấu tạo kết cấu mặt đường mềm
22TCN 274 2001_C3 Chương 3 – Tính toán xác định chỉ số kết cấu (SN) và chiều dày các lớp (Di) của kết cấu mặt đường mề xây dựng mới
22TCN 274 2001_C4 Chương 4. Đất nền đường
22TCN 274 2001_C5 Chương 5. Lớp móng dưới và móng trên
22TCN 274 2001_PL2 Phụ lục 2 - Các bảng dùng để chuyển đổi lưu lượng xe hỗn hợp ra tảI trọng trục đơn tương đường 80kN, dùng trong thiết kế mặt đường mềm
22TCN 274 2001_PL3 Phụ lục 3A. xác địNH Mô ĐuN Đàn HồI CủA ĐấT Nền (MR) BằnG THí NGHiệM các mẫu ĐấT ở trong phòng thí nghiệm
22TCN 274 2001_PL4 Phụ lục 4 - Xác định Mô đun đàn hồi của đất nền đường MR và mô đun đàn hồi Ep của kết cấu mặt đường nằm phía trên lớp đất nền đường bằng phương pháp đo độ võng khi dùng thiết bị FWD (phương pháp thí nghiệm không phá hoại NDT)
22TCN 274 2001_PL5 Phụ lục 5 - Các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý chính của vật liệu các lớp mặt đường bằng bê tông nhựa và các lớp móng bằng, cấp phối vật liệu hạt có gia cố với xi măng
22TCN 274 2001_PL6 Phụ lục 6 – Các ví dụ thiết kế đường mềm
22TCN 274 2001_PL7 Phụ lục 7 - Chương trình tính toán chiều dày mặt đường mềm trên máy tính
22TCN 274 2001_PL8 Phụ lục 8 - Tóm tắt danh mục đánh giá mặt đường
22TCN 274 2001_PL9 Phụ lục 9 - Bàn về quan hệ giữa CBR và MR đã được công bố
22TCN 274 2001_PL10 Phụ lục 10 Bảng chuyển đổi từ các đơn vị đo dùng trong hệ thống đo lường của Hoa Kỳ
22TCN 274 C1 Chương 1 - Các quy định chung
22TCN 280 2001 Tiêu chuẩn kỹ thuật Hàn cầu thép
22TCN 282 2002 Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử Sơn tín hiệu giao thông Sơn vạch đường nhiệt dẻo
22TCN 61 1984 Quy trình thí nghiệm phân tích nước dùng trong công trình giao thông
22TCN 66 1984 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường
22TCN 71 1984 Quy trình thí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu tải trọng động
22TCN 72 1984 Quy trình thí nghiệm xác định Mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ
22TCN 73 1984 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính
22TCN 81 1984 Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường
22TCN 86 1986 Quy trình thiết kế bến phà, Bến cầu phao đường bộ
TCVN 1 1995 Mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt nam
TCVN 139 1991 Cát tiêu chuẩn để thử xi măng
TCVN 14012 1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường - Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường
TCVN 141 1986 Xi măng. Phương pháp phân tích hoá học
TCVN 141 1998 Ximăng - Phương pháp phân tích hoá học
TCVN 1770 1986 Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 1771 1987 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 1772 1987 Đá, sỏi trong xây dựng. Phương pháp thử
TCVN 185 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.
TCVN 1966 1977 Khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm.
TCVN 2090 1993 Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhóm, vận chuyển và bảo quản.
TCVN 2091 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ mịn
TCVN 2092 1993 Sơn. Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu
TCVN 2096 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô
TCVN 2119 1991 Đá canxi cacbonat dùng làm vôi xây dựng
TCVN 2231 1989 Vôi canxi cho xây dựng
TCVN 2287 1978 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản
TCVN 2288 1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất
TCVN 2289 1978 Quá trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 2290 1978 Thiết bị sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 2291 1978 Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại
TCVN 231 1996 Phương pháp lấy mẫu thử nhựa đường
TCVN 258 2001 Vữa xi măng không co - Yêu cầu kỹ thuật, Phương pháp thử
TCVN 2682 1999 Xi măng Pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 2683 1991 Đất xây dựng. Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.
TCVN 2737 1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 3106 1993 Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp thử độ sụt
TCVN 3108 1993 Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích
TCVN 3109 1993 Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định độ tách nước và độ tách vữa
TCVN 3110 1979 Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp phân tích thành phần
TCVN 3111 1993 Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí
TCVN 3112 1993 Bê tông nặng. Phương pháp thử xác định khối lượng riêng
TCVN 3113 1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ hút nước
TCVN 3114 1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ mài mòn
TCVN 3115 1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích
TCVN 3116 1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ chống thấm nước
TCVN 3117 1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ co
TCVN 3164 1979 Chất độc hại – Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn
TCVN 3254 1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung
TCVN 3255 1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung
TCVN 337 1986 Cát xây dựng. Phương pháp lấy mẫu
TCVN 338 1986 Cát xây dựng. Phương pháp xác định thành phần khoáng vật
TCVN 339 1986 Cát xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng riêng
TCVN 340 1986 Cát xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp
TCVN 341 1986 Cát xây dựng. Phương pháp xác định độ ẩm
TCVN 342 1986 Cát xây dựng. Phương pháp xác định thành phần hạt và mođun độ lớn
TCVN 343 1986 Cát xây dựng. Phương pháp xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét
TCVN 344 1986 Cát xây dựng. Phương pháp xác định hàm lượng sét
TCVN 345 1986 Cát xây dựng. Phương pháp xác định tạp chất hữu cơ
TCVN 346 1986 Cát xây dựng. Phương pháp xác định hàm lượng sunfat, sunfit
TCVN 4029 1985 Xi măng. Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý
TCVN 4030 2003 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn
TCVN 4031 1985 Xi măng. Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích
TCVN 4032 1985 Xi măng. Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén
TCVN 4033 1995 Xi măng pooclăng pudơlan. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4037 1985 Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 4038 1985 Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 4054 2005 Đường ôtô – Yêu cầu thiết kế
TCVN 4055 1985 Tổ chức thi công
TCVN 4057 1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 4091 1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng
TCVN 4117 1985 Đường sắt khổ 1435mm.Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 4195 1995 Đất xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm.
TCVN 4195 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
TCVN 4196 1995 Đất xây dựng. Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.
TCVN 4197 1995 Đất xây dựng. Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm.
TCVN 4198 1995 Đất xây dựng. Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm.
TCVN 4199 1995 Đất xây dựng. Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng.
TCVN 4200 1995 Đất xây dựng. Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.
TCVN 4201 1995 Đất xây dựng. Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm.
TCVN 4202 1995 Đất xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.
TCVN 4203 1986 Dụng cụ cầm tay trong xây dựng. Danh mục
TCVN 4252 1988 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 4316 1986 Xi măng pooclăng xỉ hạt lò cao. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4376 1986 Cát xây dựng. Phương pháp xác định hàm lượng mica
TCVN 4394 1986 Kiểm tra không phá hủy. Phân loại và đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim rơnghen
TCVN 4395 1986 Kiểm tra không phá huỷ. Kiểm tra mối hàn kim loại bằng tia rơnghen và gamma.
TCVN 4417 1987 Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng
TCVN 4447 1987 Công tác đất-Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 4459 1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng
TCVN 4473 1987 Máy xây dựng. Máy làm đất. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 4506 1987 Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4516 1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - quy phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 4517 1988 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận và giao máy trong sửa chữa lớn. Yêu cầu chung
TCVN 4527 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4528 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 4607 1988 Ký hiệu quy ước trong bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công.
TCVN 4745 2005 Xi măng – Danh mục chỉ tiêu và chất lượng.
TCVN 4787 2001 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
TCVN 51 1984 Thoát nước.Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5176 1990 Chiếu sáng nhân tạo. Phương pháp đo độ rọi.
TCVN 5178 2004 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên
TCVN 5297 1995 Chất lượng đất. Lấy mẫu. Yêu cầu chung.
TCVN 5299 1995 Chất lượng đất. Phương pháp xác định độ xói mòn đất do mưa
TCVN 5300 1995 Chất lượng đất. Phân loại đất dựa trên mức độ nhiễm bẩn hoá chất.
TCVN 5301 1995 Chất lượng đất. Hồ sơ đất.
TCVN 5302 1995 Chất lượng đất. Yêu cầu chung đối với việc cải tạo đất.
TCVN 5308 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
TCVN 5438 2004 Xi măng. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 5439 2004 Xi măng. Phân loại
TCVN 5576 1991 Hệ thống cấp thoát nước.Quy phạm quản lý kỹ thuật.
TCVN 5640 1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 5674 1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu.
TCVN 5681 1992 Hệ thống tàI liệu thiết kế xây dựng. Chiếu sáng điện công trình phần ngoàI nhà. Hồ sơ bản vẽ thi công.
TCVN 5686 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng Ký hiệu kết cấu công trình xây dựng.
TCVN 5729 1997 Đường ô tô cao tốc. Yêu cầu thiết kế.
TCVN 5747 1993 Đất xây dựng. Phân loại.
TCVN 5828 1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố. Yêu cầu kỹ thuật chung.
TCVN 5843 1994 Máy trộn bê tông 250 lít
TCVN 5979 1995 Chất lượng đất. Xác định độ pH.
TCVN 6083 1995 Bản vẽ xây dựng. Trình bày. Bản vẽ bố cục chung và lắp ghép
TCVN 7493 2005 Bitum – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7494 2005 Bi tum - Phương pháp lấy mẫu
TCVN 7495 2005 Bi tum - Phương pháp xác định độ kim lún
TCVN 7496 2005 Phương pháp xác định độ kéo dài Bitumen
TCVN 7497 2005 Bitum – Phương pháp xác định điểm hóa mềm
TCVN 7498 2005 Phương pháp xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland Bitumen
TCVN 7499 2005 Bitum. Phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt
TCVN 7500 2005 Bi tum - Phương pháp xác định độ hòa tan trong tricloetylen
TCVN 7501 2005 Bitum - Phương pháp xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer)
TCVN 7502 2005 Bitum. Phương pháp xác định độ nhớt động
TCVN 7503 2005 Bi tum - Xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất
TCVN 7504 2005 Bitum - Phương pháp xác định độ bám dinh với đá
TCVN 7505 2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt
TCVN 7507 2005 Kiểm tra không phá hủy mối hàn nóng chảy – Kiểm tra bằng mắt thường
TCVN 7508 2005 Kiểm tra không phá hủy mối hàn nóng chảy – Kiểm tra bằng chụp tia bức xạ - Mức chấp nhận
TCVN 7526 2005 Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại
TCVN 7527 2005 Kính xây dựng - Kính cán vân hoa
TCVN 7528 2005 Kính xây dựng - Kính phủ phản quang
TCVN 7529 2005 Kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt
TCVN 7570 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7572-1-20 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
TCVN 9000-1 1996 Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng
TCXD 189 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXD 190 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
TCXD 205 1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD 206 1998 Cọc khoan nhồi. Yêu cầu chất lượng thi công.
VĂN BẢN PHÁP QUY
TT 11 1993 Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban quản lý công trình
QD 29 1999 Ban hành quy chế bảo vệ môI trường xây dựng
QD 35 1999 Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
QD 45 1999 V/v Ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng
TT 01 1999 hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản theo luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
TT 07 1999 Hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng.
TT 08 1999 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
TT 09 1999 Thông tư liên tịch hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng
QD 01 2000 Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng
QD 06 2000 Về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng
QD 14 2000 V/v ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng
QD 17 2000 Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
QD 21 2000 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
QD 23 2000 Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
QD 27 2000 Về việc ban hành Quy định điều kiện kinh doanh xây dựng
TT 01 2000 hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng
TT 02 2000 hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
TT 07 2000 hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
TT 09 2000 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
TT 10 2000 hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng
TT 11 2000 Hướng dẫn phương pháp quy đổi vốn đầu tư đã thực hiện của công trình xây dựng về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng của dự án đầu tư và xây dựng

TT 15 2000 Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng
TT 16 2000 hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại việt nam.
TT 17 2000 Hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng,
QD 17 2000_E Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng (tiếng anh)
TT 16 2000_E hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại việt nam.(tiếng anh)
QD 23 2000 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
QD 01_2000 Phan1 Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng - Phần 1
QD 01_2000 Phan2 Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng - Phần 2
TT 03 2001 hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
QD 10 2001 Về việc ban hành dự toán ca máy và thiết bị xây dựng
QD 12 2001 Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng
QD 15 2001 Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng
QD 25 2001 Quy chế lập, xét duyệt và ban hành các văn bản thuộc hệ thống Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.
QD 30 2001 Về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và các khu dân cư trên điạ bàn tỉnh và điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị
TTLT 01 2001 thông tư liên tịch hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành b•i chôn lấp chất thải rắn
TT 01 2002 Hướng dẫn thực hiện thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế cung ứng vật tư, thiết bị, xây dựng (EPC)
QD 18 2003 Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
TT 06 2003 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế
TT 07 2003 Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư” số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000
QD 19 2003 Quy định điều kiện năng lực cho hoạt động xây dựng
QD 22 2003 Quy chế thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tưu xây dựng do bộ thực hiện
QD 25 2003 Ban hành qui định chi tiết thẩm quyền ký văn bản
TT 05 2003 thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toáncông trình xây dựng cơ bản
TT 08 2003 Thông tư hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (epc)
QD 11 2004 Chuyển công ty khảo sát và xây dựng thành công ty TNHH một thành viên
QD 17 2004 BXD Về việc ban hành bổ sung định mức dự toán công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi và thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông
ND 16 2005 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
QD 25 2005 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng
So 2200 2005 V/v: Hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.
TT 09 2005 Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng
TT 14 2005 Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
TT 20 2005 Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
TTLT 18 2005 Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra xây dựng
QD 05 2005 Định mức dự toán xây dựng cơ bản
QD 06 2005 Định mức chi phí quy hoạch xây dựng
QD 15 2005 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư kỹ sư hoạt động xây dựng
QD 37 2005 BXD Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị
QD 38 2005 BXD Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
QD 10-2005 BXD Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
QD 11-2005 BXD Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
QD 12-2005 BXD Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
QD 21-2005 BXD Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng
QD 33-2005 BXD Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt
TT 02-2005 BXD hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
TT 03-2005 BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
TT 04-2005 BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
TT 05-2005 BXD hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
TT 06-2005 BXD hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công
TT 07-2005 BXD hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án ĐTXDCT tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng
TT 09-2005 BXD hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng
TT 11-2005 BXD hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CTXD
TT 14-2005 BXD hướng dẫn việc lập và quản lí chi phí khảo sát xây dựng
TT 15-2005 BXD hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
TT 16-2005 BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình
TT 17-2005 BXD hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị
TT 18-2005 BXD-TTCP hướng dẫn một số nội dung về thanh tra xây dựng
ND 08-2005 CP Nghị định của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng
TT 07 2006 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình
TT 08 2006 Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng
CT 09 2006 Về việc tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức nghành Xây dựng
QD 24 2006 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thưc (ODA) của bộ xây dựng
QD 25 2006 Dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
TT 02 2006 Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
QD 04 2007 Về việc ban hành quy chế hoạt đọng của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng
QD 14 2007 Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị
QD 498 BXD về việc ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng
V B 292 V/v: Bù chênh lệch giá VLXD
hung160387kt
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2010 16:16
Đã cảm ơn: 2 lần
Đã được cảm ơn: 11 lần

Quay về Tiêu chuẩn chuyên ngành

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron